Link Arhiva » Obrazovanje/Ĺ kolstvo » Nauka
Sortiraj po: Hits | Alphabetical
Centar za multidisciplinarne studije
Centar za multidisciplinarne studije
http://www.cms.bg.ac.yu/
Hemija mladima
Hemija mladima
http://www.hemija-mladima.org
Inovacioni centar mašinskog fakulteta
Inovacioni centar mašinskog fakulteta
http://www.inovacionicentar.com/
Institut tehni?kih nauka SANU
Institut tehni?kih nauka SANU
http://www.itn.sanu.ac.yu/
Milutin Milankovi?
Milutin Milankovi?
http://www.milutin-milankovic.com/
Mladi istraživa?i Srbije
Mladi istraživa?i Srbije
http://www.mis.org.rs/
Popularna nauka
Sajt koji se bavi popularizacijom nauke. Vesti o dešavanjima iz sveta nauke. Tekstovi i ilustracije naučnih dostignuća koja će nam sutra izmeniti živote. Sajt će vam približiti i pokazati nauku na jasan i zabavan način.
http://www.nauka.rs
Pregled - nauka i tehnologije
Pregled - nauka i tehnologije
http://www.pregled.com
Savez pronalaza?a Beograda
Association of Inventors Belgrade - Savez Pronalazaca Beograda
http://www.inventbg.org.rs/
SciTech - nauka i tehnologija
SciTech - Aktuelnosti iz nauke i tehnologije
http://www.sgi.co.rs/
Tesla Memorial Society of New York
Tesla Memorial Society of New York
http://www.teslasociety.com/
Veljko Milkovi?
Veljko Milkovi?
http://www.veljkomilkovic.com/
Znanje
Znanje
http://www.znanje.org
 

eXTReMe Tracker